cabinet stomatologic dr. Daniel Petcu

0722268983 | office@dandent.ro

obiectivele noastre

1. Elaborarea şi susținerea logistică a proiectelor referitoare la pregătirea profesională, perfecționarea şi specializarea personalului medical ce activează în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă București, inclusiv dar fără a se limita la organizarea de cursuri de pregătire pentru medici de orice specializare, pentru atingerea celor mai înalte standarde de calitate, în activitatea medicală, administrativă, de cercetare şi academică;

 1. Promovarea în rândul populaţiei a serviciilor oferite de Spitalul Universitar de Urgenţă în vederea obţinerii de sponsorizări şi donaţii;

3. Acordarea de consultanţă, îndrumare, furnizarea de puncte de vedere de specialitate și reprezentarea opiniilor specialiştilor în domeniul medical în fața oricărui organism/organizaţie care solicită consultanță pertinentă în domeniul medical;

4. Colaborarea cu alte asociaţii, fundaţii ori alte organisme care acționează în domeniul sanitar sau domenii accesorii atât pe plan intern cât şi internaţional, incluzând, dar fără a se limita la Organizaţia Mondială a Sănătății;

5. Oferirea de servicii de consultanţă, întocmire dosare și efectuarea tuturor demersurilor pentru obţinerea unor subvenţii sau alte ajutoare de stat pentru Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti şi/sau pentru identificarea surselor de finanţare în acest sens;

6. Promovarea, susținerea şi dezvoltarea de programe medicale, educative, legislative, financiare, sociale sau particulare cu asemenea obiect de activitate sau preocupare;

 1. Menţinerea și dezvoltarea legăturilor cu organisme guvernamentale, organisme internaţionale, centrale sau regionale, cu alte instituții în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse;

8. Organizarea de congrese, conferințe, simpozioane, cursuri, manifestări științifice şi orice alte manifestări profesionale, conform legislaţiei în vigoare, cu rolul de a stimula procesul educaţional şi de formare profesională, precum și de a stimula cercetarea ştiinţifică şi activitatea editorială pentru toate categoriile de personal medical şi nemedical;

9. Editarea de broșuri, publicaţii, reviste și facilitarea publicării de articole pentru personalul medical care activează în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti în publicaţii de specialitate;

10. Colaborarea cu instituţii medicale, nemedicale, sociale, autorități locale şi centrale, instituţii centrale, pentru schimb de experienţa și informaţii;

11. Participarea la activităţi vizând creşterea calităţii deontologice a actului medical, etica medicală şi conştientizarea față de malpraxis;

12. Atragerea de resurse financiare din ţară şi străinătate pentru programe şi proiecte de dezvoltare în domeniul medical, nemedical şi/sau social și încheierea de parteneriate în proiecte în care Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti este eligibil;

13. Organizarea de cursuri şi programe de instruire inclusiv cu participare internaţională şi sprijinirea participării personalului medical care activează în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti în cadrul acestora, din punct de vedere financiar şi logistic;

14. Sprijinirea dezvoltării continue a cunoștințelor, informaţiilor şi excelenţei în domeniul medical prin facilitarea accesului personalului medical care activează în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti la publicaţii de specialitate şi materiale de informare, inclusiv din punct de vedere financiar;

 1. Oferirea de sprijin şi suport din punct de vedere logistic, administrativ, contabil şi juridic, conform legii, Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti prin intermediul personalului şi/sau a terțelor persoane contractate de Asociaţie, inclusiv dar fără a se limita la acordare consultanță juridică, furnizare servicii în vederea facilitării demersurilor în domeniul achiziţiilor necesare Spitalului Universitar de Urgenţă București, furnizare servicii contabile etc., cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 2. Înființarea de societăți comerciale conform dispoziţiilor art. 47 din Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările ulterioare, în scopul atingerii obiectivelor Asociaţiei;
 3. Afilierea la organizaţii internaţionale medicale, academice, sociale;
 4. Promovarea şi organizarea de colectări de fonduri necesare pentru dezvoltarea cercetării în domeniul medical şi activităţii academice şi profesionale;
 5. Perfecţionarea practicii medicale, cercetării medicale și învățământului medical în vederea optimizării sistemului de asistență medicală şi a îmbunătățirii stării de sănătate a populaţiei din România;
 6. Ridicarea prestigiului, reprezentarea, susținerea și promovarea intereselor profesionale ştiinţifice ale Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti şi protejarea activităţilor specific atât pe plan intern cât şi internaţional în domeniul de activitate al Asociaţiei;
 7. Acordarea de diplome, premii, recompense şi alte modalităţi stimulative pentru activitate ştiinţifică şi profesională deosebită personalului medical şi nemedical din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti;
 8. Propunerea de proiecte de optimizare a învățământului universitar şi postuniversitar medical;
 9. Încasarea şi gestionarea subvenţiilor şi altor fonduri pentru susținerea acţivităţii, îmbunătăţirea bazei materiale a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, efectuarea unor lucrări de întreţinere, reabilitare şi modernizare spaţii;
 10. Sprijinirea Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti prin diverse donații, sponsorizări, daruri manuale pentru desfăşurarea activităţii în bune condiţii şi la cel mai înalt nivel de calitate în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti (inclusiv, dar fără a se limita la echipamente medicale, medicamente, dispozitive medicale etc.)
 11. Desfăşurarea oricăror altor activităţi iniţiate de membrii Asociaţiei în cadrul adunărilor generale convocate în mod valabil în conformitate cu prevederile legale şi în acord cu scopul pentru care a fost constituită Asociaţia.

 

Schimbarea Scopului şi Obiectivelor Asociaţiei se face numai de către Adunarea Generală, cu întrunirea votului a 1/3 din numărul membrilor Asociaţiei cu drept de vot. 

În vederea realizării scopului declarat, Asociaţia este în drept să elaboreze, împreună cu diverşi parteneri, proiecte de investiţii internaţionale din diferite fonduri, pe diferite programe.